desember 13, 2017     |
Turforslag

”Jentfjell-runden”

Turen starter fra bommen nederst i Roasetervegen. Følg Gruvvegen oppover og ta av til venstre fra veien ved skilt merket ”Veslegruva”. Gruvråket er markert med rødmerkede påler. Veslegruva  har to åpninger, med en stor slagghaug nedenfor.

Følg råket videre til venstre for gruva, først skrått, senere noe brattere oppover i lia fram til Gruvskardet. Her er det et stikryss: rett fram fortsetter stien like forbi noen dyregraver, og ned til den treffer stien mellom Roasætra og Melgardsætra (Roasæterråket). Stien til høyre i skaret fører derimot videre oppover mot Jentfjellet. Når du når tregrensa, og går det siste stykket opp mot trigpunktet, møter du et syn som gjør turen opp alle motbakkene verdt slitet! Følg varding videre litt til venstre på ryggen som bølger seg nordvestover, til råket runder vestover før siste toppen og skrår ned på Roasæter-råket. Ta stien mot høyre, til stidelet ved bekken ytterst på flata under Leppefjellet. Det trivelige Solåstjernet ligger bare et kort stykke lenger mot nord på dette platået. For å komme ned til Melgardsætra, tar du til høyre, og  turen hjemover følger Melgardsæter-råket videre sørover langs gjerdet på oversiden av setervollen, og ned mot dalen igjen til du er tilbake på vei øverst i Gruvvegen.

Et alternativ siste biten er å ta til venstre ved stidelet etter å ha krysset et myrområde, og følge Svartvik-råket bratt ned til Espedalsvatnet, for så å følge stien langs vatnet, forbi Naustvollen og  tilbake til bommen.

 

”Badekaret”

Følg ”Jentfjell-runden” til Gruvskardet, men fortsett videre rett fram gjennom skaret, ned på Roasæterråket. Ta til venstre mot Roasætra, og etter ca. 1,5 km tar det av en sti mot høyre, over ei myr og på klopp over en bekk. I neste stikryss på en liten kolle tar du på ny til høyre og går et lite stykke nordover, til skiltet ”Ongsjøfjellet” som peker mot venstre over ei stor myr. Følg denne på klopper over myra og videre oppover til du kommer inntil elva ved ”Badekaret”, en stor elvekulp i bunnen av lia, som sannsynligvis er gravd ut av isgang. Her er det fristende å bade for den som er ”hælug”, og fin bålplass for å få igjen varmen! For den som synes turen hit er lang nok, men vil ha variasjon på returen: følg samme vei tilbake til skiltet ”Ongsjøfjellet”, men ta nå til venstre, og følg råket nordover langs tørre rabber mot høyeste passasjen vest for Jentfjellet, der du kommer inn på Roasæterråket mot Melgardsætra.

 

”Ongsjøhøgda – Leppskardet”

For den som vil videre fra Badekaret er det også muligheter. Det er vardet sti oppover på høyre siden av bekkefaret, og turen langs svaene er en opplevelse i seg selv. Når terrenget flater ut innover, tar det av varding, nordover mot Nordre Ongsjøfjellet, mens den tydelige stien fortsetter til topps på Søre Ongsjøfjellet og videre ned til Ongsjøsetrene. Du følger varder langs et mer eller mindre tydelig råk mot nordvestsiden av Ongsjøfjellet, og ender i Leppskardet, først i vinterskaret, og over haugen til sommerskaret, hvor du treffer på T-merket sti mellom Espedalen og Nordbua. Her kan du snu hjemover mot dalen via Melgardsætra.

 

”Leppskardet – Stylskardet”

Ferden kan fortsette nordover, fritt og fint  langs ryggen av Leppkampen, på ganske tydelig råk. I Brattskardet er det vardet ned gjennom steinura, og råket svinger litt ut mot dalen, og runder det siste fjellpartiet på østsiden. Det er varder herfra til en kommer ned i Bågåskardet, og treffer på stien fra Nordgardsætra eller Maribu i Espedalen mot Nordbua rett til høyre for en stor stein. Den kan være god å raste ved, i ly for vinden.

For å returnere følger en sti ned rundt Stylskartjernet, og videre ned lia til en kommer ned på Baksidevegen ca 500 m sør for Maribu. Det går også et råk på flata sørover forbi Maribusætra, men den er ikke tørrskodd, og kan være vanskelig å finne. Det mangler en god forbindelse mellom Stylskar via Solåstjern til Melgårdseter. 

Opphavsrett (c) 2017 Vassenden Velforening   |  Uttalelse om privatliv  |  Betingelser for bruk