desember 13, 2017     |
Vassenden Velforening Espedalen

Velkommen til våre hjemmesider. Denne er ment som en informasjonskanal for medlemmer og andre som har hytte i denne delen av Espedalen. Har noen forslag til innhold som dere savner, så bare ta kontakt med styret.

 

Siste nyheter
Følg Velforeningen på Facebook - 8. mars 2017
Du finner løpende info om løypekjøring på Vassenden velforening Espedalen på Facebook Les mer ...
Nordgårdsetervegen stengt - 11. april 2014

Vi har fått beskjed om at Nordgårdsetervegen er stengt på grunn av teleløsning og vil trolig heller ikke bli åpnet senere i påsken. Forholdene på Roasetervegen er bra.

 
Årsmøtet for 2013 - 27. mars 2014

Årsmøte gjennomføres fredag 18.4 kl. 14.30 på Strand fjellstue. Innkalling er sendt pr post og lagt ved også her. 

Innkomne saker på være styret i hende en uke før årsmøtet avholdes og sendes erlinghoy@gmail.com.

Enkel servering

Velkommen - styret


 Les mer ...
Årskort Roasetervegen - 27. mars 2014

Vi har nå fått til en avtale med veglaget som innebærer at de som er interessert, kan inngå avtale om årskort for bruk av Roasetervegen, sommer og vinter. Dette innebærer at man ikke trenger å løse bomavgift i Vassenden ved bruk av vegen og parkering på Roasetra. Årskortet koster kr 300,- og kan bestilles ved å sende en e-post til styrets sekretær Gunn Svae: gunn.svae@slg.no. Husk å oppgi fakturaadresse.

Gunn vil deretter sende over samlet liste til veglaget og de som har bestilt vi så motta faktura for 2014. Dersom abonnementet ikke sies opp, vil det automatisk bli sendt ut ny faktura hvert år.

Info er også sendt ut pr. post.

 
Oversikt over sti- og løypekomiteens arbeid - 12. juni 2013

Vedlagt en oppsummering av sti- og løypekomiteens arbeid og kostnader forbundet med dette arbeidet.

 

 

 

 Les mer ...
Referat fra årsmøtet - 12. juni 2013

Beklager sent referat fra årsmøtet, men dette er nå lagt ut. Referatet sendes også pr post.

I tillegg er det laget en oppsummering av alt arbeidet som gjøres i forbindelse med sti- og løype slik at dere som medlemmer ser hvor mye arbeid som legges ned og kostnader relatert til dette arbeidet. For å opprettholde tilbudet, ble det det vedtatt å øke kontingenten til kr 950,- pr år. Begrunnelse finner dere i referatet.

Styret ønsker alle en riktig fin sommer.

 Les mer ...
Tillatelse løypekjøring - 24. januar 2013

Til info

 

 

 

 Les mer ...
Status løypekjøring - 21. desember 2012

Hei alle sammen. Her er en status fra Sti- og løypekomiteen:

 

Alle våre løyper i området (eksl.Leppe) ble kjørt med maskin første gang  den 14.12
Øvrige løyper Nordvestover langs Espedalsvannet ble kjørt den 20.12.
Løypene kjøres også den 22.12 med maskin.
Eventuell kjøring i romjula skjer ved behov, primært med scooter dersom det kommer normalt med nedbør.
Løypene vil bli maskinkjørt foran hver helg .
Scooter vil supplere dersom det er behov, men dette er på frivillig basis og vil derfor skje ihht tilgjengelighet .

Styret, Sti og Løypekomiteen ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nyttår !

 
Riktig god sommer - 10. juli 2012

Hei.

Sikkert mange av dere som er i feriemodus allerede og styret vil med dette ønske alle medlemmer en riktig god sommer. 

Minner også om at det er Thailandsk aften på Strand fjellstue 27.7 kl. 19.00. Dette kan virkelig anbefales.

Styret, v Erling

 
Årsmøte - 15. mars 2012

Årsmøte avholdes på Strand fjellstue fredag 6.4 kl. 15.00.

Agenda:

1.     Åpning

2.     Godkjenning av innkalling

3.     Valg av dirigent

4.     Valg av sekretær og 2 personer til å underskrive protokollen

5.     Årsberetning

6.     Regnskap

7.     Innkomne saker. Disse må være leder i hende innen 1 uke før årsmøtet finner sted

8.     Fastsettelse av kontingent

9.     Valg

 

Innkalling blir også sendt pr. post. Årsberetning og regnskap legges ut på hjemmesiden før årsmøtet. Disse finner du under medlemsinfo. Dokumentene blir også sendt ut sammen med referatet fra årsmøtet.

Enkel bevertning

VEL MØTT

 

Mvh Styret

 
Løypereportasje i VG - 31. januar 2012
I mandagens VG var det en fin reportasje om løypekjøring i Vasssenden, Roasetra-området med Martinus Bækken som intervjuobjekt. Vedlagt bilde fra reportasjen Les mer ...
Løypekjøring - 18. januar 2012
Melding fra Gausdal løypeservice er at det blir kjørt løyper i tilknyting til hver helg 
Bjørn skutt i Øvre Svatsum - 6. juni 2011

En feit tenåringsbjørn ble skutt natt til søndag. Det kommunale jaktlaget skjøt bjørnen ved Sønstegårdssetra langs Revsjøvegen i Øvre Svatsum.

Les reportasjen i linken nedenfor

 

 

 Les mer ...
Rastebenker i Vassenden - 31. mai 2011

 

Styret har besluttet å gå til innkjøp av 2 rastebenker. Den ene vil bli plassert på "Slagghaugen", den andre på Badestranda og vi håper at de blir brukt flittig. Et par oppfordringer likevel; Når vi oppholder oss på disse områdene skal all søppel selvsagt tas med tilbake og benkene skal være i den tilstand de var når vi tok de i bruk. Benkene vil bli utplassert så snart de er ferdigprodusert og i god tid før sommerferien. God fornøyelse!

 
Referat fra årsmøtet - 4. mai 2011

Vel overstått påske, en noe annerledes påske må det lov å si rent snømessig. Referatet er om ikke lenge på vei til alle medlemmer, dette vil også bli lagt ut under medlemsinfo.

Det ble også besluttet at årets dugnad blir 16 juli og 6 august. Mer info kommer, men fint om dere merker av en av datoene.

 
Glass og metallcontainer - 5. april 2011

Vi har vært i kontakt med GLØR som er ansvarlig for renovasjon i området angående å få plassert ut en egen container for glass og metall. De har stilt seg positive til dette og vil gjøre det de kan for å få denne utplassert til påske. Oppfordrer alle hytteeiere til å sortere ut dette fra restavfall, da dette også vil medføre bedre plass i containerne for restavfall, samtidig som vi bidrar positivt i forhold til miljø. Etablering og bruk av denne containeren medfører ingen økning i renovasjonsavgiften.

 
Regnskap årsmøtet - 5. april 2011

Regnskapet for siste år er nå klart til behandling på årsmøtet. Dette vil bli delt ut under årsmøtet langfredag og sendt ut sammen med referatet i etterkant. De som ønsker regnskapet tilsendt pr e-post, send beskjed til erlhoyem@bbnett.no.

 
Årsmøte - 20. mars 2011

Årets årsmøte avholdes langfredag 22.4 kl. 15.00 på Strand fjellstue. Vedlagt innkalling. Denne sendes på e-post til de som har regsitrert dette, øvrige får tilsendt pr post.

 Les mer ...
Følg Strand fjellstue på Facebook - 12. november 2010

For de av dere som er på Facebook, har Strand opprettet egen side med løpende oppdateringer. Akkurat nå rapporteres det om flott skøyteis, og snøen er nå på vei. God helg

 
Andel i Vannverket? - 17. februar 2010

Vi har fått noen henvendelser fra hytteeiere som ønsker å få andel i Vannverket. De som er interessert kan ta kontakt med:

Håkon Steinslien
Baklivegen 1488
2651 Østre Gausdal
Tlf. 61 22 07 26
Mobil 986 08 642

 
Følg løypekjøringen på nett - 15. desember 2009

Det er nå montert GPS-sender i tråkkemaskina noe som gjør at du når som helst kan få status på når løypene er kjørt siste gang. Her får du opp du ulike traseene noe som gir deg gode muligheter til å planlegge turen.

På linken nedenfor finner du til enhver tid siste status, bla den litt nedover på siden så finner du mange av de lokale traseene.

God tur!

 Les mer ...
Løypekart - 29. januar 2009

Skiltet kryss

Du finner nå oppdatert løypekart under menyen Skiløyper. Årets kart har også distanser påført de ulike traseer.

God tur!

 
Vår vennlige villmark
mot langsua
Opphavsrett (c) 2017 Vassenden Velforening   |  Uttalelse om privatliv  |  Betingelser for bruk